Βιβλιογραφία

  1. Αναβολική Θεραπεία στη Σύγχρονη Ιατρική, William N. Taylor. MD, σελίδα 75-120
  2. Ναρκωτικά, Αθλητές και Φυσική Απόδοση, εκδόθηκε από τον John A. Thomas, Σελίδα 27-30
  3. Οστεοπόρωση: Παθογένεια και Διαχείριση, εκδοθέν από τον RM Francis, σελίδα 101-130